Trở về

đơn giảnnướng🗽

Để truyền cảm hứng cho mình, Ken Martin đã xăm hình Trung Quốc lên cánh tay, hy vọng rằng anh không thể hài lòng với hiện tại và tiếp tục làm việc chăm chỉ. Tuy nhiên, anh không mong đợi rằng Ken Yang Martin cuối cùng đã xăm một bức ảnh đau khổ. Ý nghĩa của thành ngữ này hoàn toàn khác với Ken Yang Martin. Yao Ming không thể không cười khi nhìn thấy hình xăm này.

1
hài lòngnướng :?? Người đàn ông già, người già ,,,,, để đốt cháy cuộc sống của bạn!
2016-11-09 05:23
  • 1 / 1
đơn giảnnướng🗽
Không, không có sự tham gia vào 06 World Cup, cũng không phải là Champions League
Danh sách chủ đề